Samen werken aan cultuurbeleid

Optimale samenwerking met gemeente

Een gemeente vroeg /LAB mee te denken over de vraag: Hoe betrekken we stakeholders bij het ontwikkelen van nieuw cultuurbeleid als we tegelijkertijd moeten bezuinigen?

We namen deze interessante uitdaging aan en begonnen met één-op-één gesprekken bij een aantal grote evenementen. We vroegen mensen hoe een samenwerking met de gemeente er optimaal uit zou zien: Wat zijn belangrijke thema’s die in het beleid terug zouden moeten komen? Hoe kunnen we gezamenlijk meerwaarde creëren?

De antwoorden gaven een eerste beeld over hoe de samenwerking tussen verstrekker en ontvanger van subsidies eruit zou kunnen zien. Vervolgens hielden we met 120 culturele verenigingen werksessies om het vertrouwen tussen gemeente en vereniging op te bouwen, zodat er een optimale samenwerking kan ontstaan. Eindresultaat was een mooi staaltje co-creatie!

Meer weten?