Basisschool van de toekomst

Fysieke ruimte aanpassen aan toekomstige behoeften

Welke wensen en behoeften zijn er in het basisonderwijs over tien jaar en welke consequenties hebben die voor de fysieke ruimte? Dit waren de twee centrale vragen waarmee we voor een schoolbestuur aan de slag gingen.

Samen met interne leerkrachten en ondersteuners dachten we in werksessies na over de positieve en negatieve aspecten van de huidige fysieke ruimte waarin het basisonderwijs wordt gegeven. We plakten een plattegrond vol groene en rode post-it’s die verbeelden wat er wel en niet werkt in het gebouw. Ook verbeelden we hoe een schooldag er over tien jaar uit zou zien. Wat doet een leerling over tien jaar op een schooldag en welke ruimtelijke consequenties heeft dat?

Gezamenlijke visie

Met het bestuur en de Raad van Advies vertaalden we de verworven inzichten naar een gezamenlijke visie op de verbouwing van de basisschool van de toekomst. Het samen opgesteld Programma van Eisen is het startpunt voor de architect om de visie concreet te vertalen naar een fysieke ruimte van de toekomst.

Je verbouwing of nieuwbouw ook een kickstart geven?