Over ons

/LAB

Design thinking werd lange tijd alleen gebruikt door architecten, ontwerpers en grafisch vormgevers. Zij leken een warrig denk- en werkproces van schetsen, combineren, experimenteren en prototypen te hanteren, waarmee ze verassend innovatieve producten creëerden die nauw aansloten bij de wensen en behoeften van de klant.

 

Innoveren met grondhoudingen

/LAB gebruikt het denk- en werkproces van design thinking om innovatieve en klantgerichte diensten te ontwikkelen. Wij werken daarbij vanuit zes grondhoudingen: ‘denk flexibel’, ‘werk integraal’, ‘leef je in’, ‘werk samen’, ‘verbeeld het je’ en ‘experimenteer erop los’. Deze grondhoudingen zie je in al onze projecten terug. Wij zorgen samen met onze opdrachtgevers voor innovaties die daadwerkelijk vernieuwend zijn.

 

Love your problem, not your solution

Om tot het beste resultaat te komen werken wij niet vóór de opdrachtgever, maar mėt de opdrachtgever. We combineren de inhoudelijke kennis van de opdrachtgever met onze creativiteit en outside-in view. Dit is een ideale mix om anders naar een probleem te kijken. We gaan voor een gegronde analyse van het probleem en een wezenlijke interesse in wat er speelt. Love your problem, not your solution is daarbij onze slogan.

 

Human-centered design

Design thinking redeneert vanuit wat de klant echt wil en wat hem beweegt. Klanten maken dat een organisatie bestaat en relevant blijft in de markt. Alleen door de klant centraal te zetten, geef je vorm aan een toekomstbestendige organisatie. Het onderzoeken van de achterliggende wensen, behoeften en beweegredenen vormt de basis voor het ontwikkelen van innovatieve en waardevolle diensten en producten.

“Design thinking is een proces met een uniek eindresultaat dat concreet, haalbaar, levensvatbaar en wenselijk is.”

— /LAB SERVICE & EXPERIENCE DESIGN

Voor wie wij werken