Over /LAB

/LAB helpt bedrijven en organisaties bij het stroomlijnen van hun service. Het aanbod van producten en diensten wordt steeds groter en het verschil in kwaliteit steeds kleiner. Hoe kun je dan nog uitblinken? Door te focussen op de wereld van de klant. Welkom bij /LAB een jong bureau voor service design. Wij zorgen ervoor dat producten en diensten daadwerkelijk aansluiten bij de bewuste en onbewuste wensen en verlangens van de klant. Hoe? Door al onze kennis over service design te combineren met onze ervaring in hospitality, een branche waarin klantbeleving geen bijzaak is maar hoofdzaak.

Design thinking

Een methodiek die lange tijd alleen werd gebruikt door architecten, ontwerpers en grafische vormgevers. Een ogenschijnlijk warrig denk- en werkproces van schetsen, combineren, experimenteren en prototypes maken, met als eindresultaat vaak verassend innovatieve producten die nauw aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant. Dit denk- en werkproces zetten wij nu in om nieuwe innovatieve en klantgerichte diensten te ontwikkelen. 

Design thinking gaat uit van zes grondhoudingen: denk flexibel, werk integraal, leef je in, werk samen, verbeeld het je en experimenteer erop los. Deze grondhoudingen zijn van wezenlijk belang om design thinking succesvol in te zetten.

Human-centered design

De klant is het kostbaarste bezit van een organisatie. Vandaar dat de klant bij ons altijd op #1 staat. Het op #1 zetten van de klant heeft als gevolg dat je relevant blijft in de markt, een cruciaal punt als je een toekomstbestendige organisatie wilt vormgeven.

Een goede dienst kan pas ontstaan als duidelijk inzicht is verkregen in hetgeen de klant wil. Pas als de achterliggende behoefte is achterhaald kan er een innovatieve en waardevolle dienst worden ontwikkeld. 

 

Love your problem, not your solution

Om tot het beste resultaat te komen werken wij niet voor de opdrachtgever maar met de opdrachtgever. Hierbij gebruiken we de inhoudelijke kennis van de opdrachtgever, onze eigen creativiteit en outside-in view. Dit zorgt voor een ideale mix en kijk op het probleem. Immers is een duidelijk en gegronde analyse van het probleem belangrijk, hierbij trappen wij niet in de valkuil van te snel in oplossingen denken. ‘Love your problem, not your solution’

Innovatie

Om tot innovatie te komen die een grote kans op succes heeft werken we altijd vanuit de innovatie sweet spot. Hierbij wordt er rekening gehouden met drie cruciale factoren: haalbaarheid, levensvatbaarheid en wenselijkheid. Deze factoren zijn van belang om een innovatie, idee of oplossing succesvol te laten zijn.