Design thinking

Denk jij bij het woord ‘design’ aan peperdure sneakers van Off-White of hoge hakken van Christian Louboutin? Of aan een prachtige, maar totaal oncomfortabele zithoek in een luxe hotel? Je bent niet de enige. Het woord ‘design’ is voor velen synoniem voor dure en exclusieve artikelen die uitblinken in vormgeving, technisch ontwerp en esthetiek; luxegoederen die niet voor iedereen zijn weggelegd.

Design was lange tijd het exclusieve terrein van architecten, ontwerpers en grafisch vormgevers die schijnbaar uit het niets, nieuwe en innovatieve producten creëren. Deze creatieve professionals volgen daarbij een ogenschijnlijk warrig denk- en werkproces van schetsen, combineren, experimenteren en prototypes maken, met als eindresultaat vaak verrassend innovatieve producten die nauw aansluiten bij de wensen en behoeften van de consument.

Design thinking kan ingezet worden voor een product, dienst, technologie, strategie, beleid of organisatie. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een muziekpodium die een cultureel aanbod voor ouderen verzorgt, een aardappelverwerkingsbedrijf dat aansluiting zoekt bij de markt of een ICT- bedrijf dat zijn dienstverlening wil verbeteren. Designthinkers benaderen en denken op een andere manier na over complexe problemen en ontwerpuitdagingen, wat leidt tot verrassende en innovatieve oplossingen die aansluiten bij de vraag van de klant.

Design Thinking bureau

Design thinking bureau /LAB gebruikt het denk- en werkproces van design thinking om innovatieve en klantgerichte diensten te ontwikkelen. Om tot het beste resultaat te komen werken wij niet vóór de opdrachtgever, maar mét de opdrachtgever. Het combineren van inhoudelijke kennis van de opdrachtgever met onze creativiteit en outside-in view blijkt een ideale mix om anders naar een probleem te kijken. Wij zoeken geen snelle oplossingen om het probleem te laten verdwijnen, maar analyseren eerst grondig wat er speelt. Love your problem, not your solution is dan ook onze slogan.

Als design thinking bureau ondersteunen wij organisaties door:

 • Het geven van lezingen, trainingen en workshops over design thinking
 • Het inzetten van een in-house design thinker; iemand die in je organisatie of project meedraait
 • Het begeleiden van een compleet designtraject om gezamenlijk tot innovatieve oplossingen te komen

Design Thinking methode

De design thinking methode kan op verschillende manieren benaderd worden. Wij zien design thinking:

 • Als denkwijze: hoe benaderen designthinkers problemen en uitdagingen? Welke grondhoudingen zetten ze in en wat moeten zij daarvoor kunnen?
 • Als werkwijze: welk fases en mijlpalen onderscheidt het designproces? En wat is het verschil tussen het meer gestructureerde designproces en de ‘rommelige’ cyclus van design thinking?
 • Als projectaanpak: hoe zet je een designproject op en hoe zorg je ervoor dat de denk- en werkwijze van design thinking hierin wordt toegepast?
 • Als verzameling tools: welke tools en methodieken kun je tijdens een designproject inzetten?

Design thinking proces

Design Thinking proces in fasen

Het design thinking proces bestaat uit vier fasen. De ontdekkingsfase is een periode van inspiratie en inzichten opdoen, eer­ ste behoeften van gebruikers in kaart brengen, frames onderzoeken en initiële ideeën over het probleem bedenken.

In de definitiefase gaat het om het ordenen en prioriteren van alle inzichten die je in de eerste fase hebt ontdekt en het focussen op de inzichten die mogelijk tot een oplossing van het pro­bleem leiden. Belangrijkste doel van deze stap is het ontwikkelen van een creatieve opdracht die de fundamentele uitdaging kadert. Dit gebeurt aan de hand van een designbrief.

In de ontwikkelfase staat het vormgeven, ontwik­ kelen, concreet maken, testen en bijschaven van potentiële oplossingen cen­ traal.

Tot slot implementeer je in de implementatiefase van het design thinking proces een functionerende oplossing. Daarmee is (een voorlopig) antwoord gegeven op het probleem.

Design Thinking grondhoudingen

Design thinking vraagt om een andere dan de traditionele manier van kijken naar de wereld, om mogelijkheden te zien in onmogelijkheden, om ver- banden te leggen die niet eerder zijn gelegd en om samen te werken in interdisciplinaire teams die elkaar blijven uitdagen bij het zoeken naar een oplossing voor een probleem.

Design thinking stelt de klant centraal bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Design thinking gelooft dat verbeelding en blijven proberen door te experimenteren voor wezenlijke in- novaties zorgen. Voor het inzetten van design thinking zijn zes grondhoudingen van essentieel belang:

 1. Denk flexibel
 2. Werk integraal
 3. Leef je in
 4. Werk samen
 5. Verbeeld het je
 6. Experimenteer erop los

Design Thinking boek

Op zoek naar een design thinking boek? Teun den Dekker van /LAB schreef voor Noordhoff Uitgevers een boek over design thinking. Het is een praktische handleiding die je helpt om direct met design thinking aan de slag te gaan. In vier overzichtelijke hoofdstukken wordt je meegenomen de design thinking methode je eigen te maken.

Het design thinking boek is geschreven voor iedereen die voor het eerst met design thinking wilt kennismaken.