Zicht op gastvrijheid

Volg je gasten met een app

De enige die kan bepalen hoe gastvrij een stad is, is de bezoeker. Maar hoe weet je wat die ervaart?

En welke factoren hebben daar invloed op? Mobile ethnography is een doeltreffende onderzoeksstrategie waarmee je gegevens over menselijk gedrag en perceptie vergaart. Voor Venlo voerde /LAB een etnografisch onderzoek uit via een speciaal ontwikkelde app. De ondervraagden gaven op verschillende momenten aan wat hen wel of niet beviel in de stad. Dit ging van service in een restaurant tot eventuele ergernissen op de parkeerplaats.

De metingen resulteerde in negen aandachtspunten die we vertaalden naar een praktische training voor diverse doelgroepen, zoals serveersters, winkelbedienden en beveiligingsbeambten.

Ook mobile ethnography inzetten?