Sociale huurder beter van dienst

Klagen is bijdragen

Samen met /LAB neemt een woningbouwvereniging haar klachtenprocedure onder de loep.

Waarom klaagt een huurder en wat zou er gebeuren als de focus komt te liggen op het transformeren van ‘een klager’ naar een ambassadeur? We begonnen met het inzichtelijk maken van de bestaande klachtenprocedures en onderzochten de motieven achter een klacht. Wat is een klacht eigenlijk? En waarom klaagt iemand? Deze vragen stelden we niet alleen intern, maar ook aan de klager. Samen met hen analyseerden we de huidige klachtenprocedure en zochten we met service design naar verbeteringen.

Benieuwd naar de verbeteringen die we doorvoerden?