Omgevingswet implementeren

Lastige doelstellingen halen met design thinking

De implementatie van de Omgevingswet in 2021 is momenteel een van de grootste uitdagingen van gemeenten in Nederland.

Het gaat om een stelselwijziging waarbij het vooral draait om participatie van burgers en om integralere dienstverlening. Een kleine gemeente in Brabant koos design thinking als methode voor het implementeren van de Omgevingswet. Samen met een intern designteam zoekt /LAB oplossingen voor de lastige implementatie van de wet.

We willen dat medewerkers van de gemeente meer over design thinking als denk- en werkwijze weten en daar binnen en buiten dit project praktisch ervaring mee opdoen. Door design thinking in de werkprocessen te verankeren, wil de gemeente de gevraagde doelstellingen voor de Omgevingswet, zoals bijvoorbeeld het verkorten van de procedure van vergunningen van 26 naar 8 weken, behalen.

Omgevingswet implementeren met design thinking?