Nieuwe marktbenadering bankieren

Medewerkers meekrijgen in een nieuw paradigma

Financiële dienstverleners strijden om de gunst van de klant. Gevestigde organisaties spelen minder goed in op de klantbehoeften dan de snel opkomende online-dienstverleners.

Tijd voor verandering, dacht een bank en vroeg /LAB mee te werken aan de implementatie van een nieuwe marktbenadering. Uitgangspunt was dat de lokale markt en klant leidend is voor hoe de bank opereert. Die zienswijze vroeg van intern gerichte medewerkers om extern gericht te gaan werken.

Samen met een groep medewerkers bedachten we hiervoor concrete stappen om de nieuwe manier van werken in de organisatie te implementeren. /LAB ondersteunde bij elke nieuwe stap en zorgde ervoor dat de juiste volgende stap daardoor helder werd. Als een olievlek breidde de nieuwe marktbenadering en bijkomende werkwijze zich langzaam uit om alle medewerkers mee te krijgen.

Met ons zoeken naar een nieuwe marktbenadering?