Co-creatielab op innovatiecampus

Een co-creatielab exploitabel krijgen

Brightland Campus Greenport vroeg ons hun co-creatielab te conceptualiseren van onderzoeksprogramma tot businesscase.

Het co-creatielab zou moeten dienen als samenwerkingsplek voor het uitvoeren van consumentenonderzoek en voor het testen van innovaties op het gebied van gezonde voeding. Een prachtig initiatief, maar ondernemers maakten er te weinig gebruik van. /LAB organiseerde co-creatiesessies en ontwikkelde een toolbox die ondernemers konden gebruiken om onderzoek mee te doen. Ook stelden we een jaarplan op met activiteiten en leerlijnen, waardoor het co-creatielab nog meer ‘software’ aan de klant bood. Al doende gaven we hiermee invulling aan de vraag op welke wijze het lab exploitabel gemaakt kon worden.

Meer weten?