Eindelijk een hands-on boek over design thinking

16 nov, 2020

Organisaties zien zich geconfronteerd met complexe problemen en vraagstukken die niet langer op zichzelf staand, duidelijk en eenvoudig te definiëren zijn. De creatieve oplossingsstrategie die design thinking biedt, lijkt meer en meer noodzakelijk om adequaat in te kunnen spelen op vragen, wensen en behoeften van klanten en de maatschappij. Om het onze klanten makkelijk te maken, schreven we hier een boek over! Design Thinking van Teun den Dekker ontrafelt het denk- en werkproces dat aan design thinking ten grondslag ligt en biedt praktische handvatten om aan de slag te gaan met design thinking. Het boek legt design thinking uit als een denkwijze, werkwijze, projectaanpak en een verzameling methoden. We gaan in op de grondhoudingen die nodig zijn om design thinking toe te kunnen passen, zetten de verschillende fases in een designproces en de cyclus van design thinking uiteen en laten zien hoe design thinking er als projectaanpak uit kan zien. Tot slot hebben we in dit boek een veelvoud aan tools en methoden opgenomen die kunnen worden ingezet in een designproject.