Design thinking in tijden van covid-19

16 nov, 2020

Dat Covid-19 impact heeft, en gaat hebben, op mens en organisatie behoeft geen uitleg. ‘We zijn alweer een tijdje onderweg’ en, hoe onwennig ook, het went. Het werken op afstand, de nieuwe sociale conventies, het meer tijd thuis doorbrengen; het op een andere manier invulling geven aan werk en vrije tijd. Wat minder went zijn de enorme (financiële) gevolgen voor specifieke branches en organisaties. Maar daar waar wrijving is, kan ook glans ontstaan. Het is niet voor niets dat in het Chinese teken voor ‘crisis’, het Chinese teken voor ‘kans’ verborgen zit. Hoe design thinking je kan helpen en deze tijd? Drie bruikbare inzichten die je direct op weg kunnen helpen:

Blijf niet hangen in het frame; reframe

Mensen zijn gewend snel in oplossingen te denken, vasthoudend aan de zekerheden die er op dat moment zijn. Het hele land kijkt naar het RIVM en de regelmatige persconferenties van de minister-president: organisaties reageren zo snel mogelijk op de nieuw gepresenteerde richtlijnen en afspraken. Loop door een supermarkt en je ziet dat de bestaande situatie met looplijnen, stickers, afzettingen en plexiglas spatborden is verworden tot wat we nu een anderhalve-meter-supermarkt noemen. Ons beeld van hoe een supermarkt eruit moet zien verandert niet, dat frame blijft gelijk, en we proberen met kunst en vliegwerk binnen dat frame aan de nieuwe werkelijkheid te voldoen. Maar wat zou er gebeuren als de tijd genomen wordt om met een leeg vel te beginnen? Als we ons beeld van de supermarkt radicaal bijstellen, reframen tot een supermarktconcept dat voldoet aan de richtlijnen van de anderhalve-meter-samenleving én aan een optimale klantbeleving? Denk aan welke frames we ons in deze tijd standvastig vasthouden en welke nieuwe frames tot interessante oplossingen kunnen zorgen. De nieuwe regels en richtlijnen zijn slechts kaders waaraan we ons dienen te conformeren, daarbinnen is van alles mogelijk.

Onzekerheid versus risico

Dat je onzekerheid ervaart in deze tijd is evident; een van de weinige zekerheden die we hebben is dat we morgen meer weten dan vandaag. Veel mensen verwarren onzekerheid met het lopen van risico. Design thinking maakt juist een expliciet onderscheid tussen beide. Risico gaat namelijk over de waarschijnlijkheid dat iets gaat gebeuren en kan uitgedrukt worden in een percentage. Bij onzekerheid kun je niet weten wat er gaat gebeuren, laat staan dat je de waarschijnlijkheid ervan tot een percentage kan terugbrengen. Toch bekruipt bij veel mensen een gevoel van risico, wanneer dingen onzeker zijn. Iemand die risico’s ziet kan uit angst voor dat risico handelen, en we weten allemaal dat angst een slechte raadgever is. Je neerleggen bij de onzekerheid die je ervaart, hoe moeilijk dat soms ook is, opent direct deuren naar nieuwe kansen en oplossingen. De toekomst komt niet één keer naar je organisatie en medewerkers toe, maar komt met de dag. Denk na over wat je, samen en stap voor stap, anders kan doen om optimaal op de nieuwe situatie in te spelen.

Anders samenwerken

Jitsi, Zoom, Skype of FaceTime zorgen ervoor dat we expliciet anders samenwerken dan dat we gewend zijn. Hierover dienen dan ook expliciet nieuwe afspraken gemaakt te worden. Het achteloos ‘verplaatsen’ van fysiek naar online kan voor onvruchtbare vergaderingen en soms zelfs frustraties zorgen:

  • Zorg voor een duidelijke structuur en kaders: hoe lang duurt de meeting? Wie heeft welke rol? Wie structureert en zorgt dat iedereen aan het woord komt?
  • Maak het persoonlijk: de huidige tijd raakt mensen vaak persoonlijk. Bouw tijd in hier aandacht aan te besteden en ga daarna over tot de orde van de dag.
  • Zorg voor dynamiek: gebruik de technologische middelen die er zijn om online te brainstormen, presentaties te delen en schetsen een elkaar te tonen.
  • Extra aandacht voor people management: denk na over hoe je iedereen tevreden houdt en je je bedrijfscultuur behoudt. Spontane momenten bij het koffieapparaat zijn er niet meer, hoe zorg je voor informele ontmoetingen op individueel niveau?

/LAB is er juist nu

Klaar om juist nu de schouders eronder te zetten en vooruit te kijken? Wil je binnen het nieuwe normaal echt tot vernieuwing komen? Een innovatie boost geven aan je organisatie of collega’s? Wij gaan graag met je aan de slag.