Klantreizen

Een klantreis of customer journey map is een visuele weergave van hoe een gebruiker iets ervaart. Door de ervaring van de klant visueel te maken, kom je erachter waar hoogte- en dieptepunten zitten in de ervaring en op welke onderdelen de opdrachtgever en het designteam invloed hebben.

workshop+theaterbeleving+okto+20190212.001.jpg

In een workshop Klantreis gaan we samen met het designteam de aannames over de klantreis in kaart brengen. Wat doet de klant tijdens, voor en na het in aanraking komen met je product, dienst of uitdaging? Wat denkt de klant gedurende deze fases? Wat voelt de klant?

Na een schematische verwerking van de aannames worden hoogte- en dieptepunten geïdentificeerd (zie de rode en groene stickers hiernaast) en eventuele missende elementen toegevoegd. Centraal staat nu de vraag welke onderdelen van de klantreis met klanten te toetsen om meer inzicht te krijgen in de klantreis.

IMG_0003.jpg
workshop+theaterbeleving+okto+20190212.002.jpg

De klantreis is nu getoetst met klanten en krijgt een steeds duidelijkere structuur en focus.

Een grafisch ontwerper vertaalt de aanvullingen van de klantreis na toetsing in beelden. Denk aan een stripverhaal waarin je met de klant meereist.


Schermafbeelding 2019-06-06 om 12.30.01.png
Schermafbeelding 2019-06-05 om 11.07.58.png

Het designteam komt opnieuw samen om de gevisualiseerde klantreis aan te scherpen. Hebben we alles? Check ook bij de klant of zij zich herkennen in de vertaling van hun input!

Helderheid krijgen in de klantreis helpt bij het verbeelden van mogelijke oplossingen voor een opdrachtgever. Ook kun je de klant- reis van de bestaande situatie vergelijken met die van een gewenste situatie, om te bepalen waar verbeteringen mogelijk zijn.

DE klantreis 1.0.

Schermafbeelding+2019-06-05+om+11.00.04.jpg