Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke toestemming van /LAB service & experience design bv. is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

Teksten: Annemarie Staaks

Fotografie via Unsplash & Flickr: Joshua Earle, Matthew Wiebe, David Marcu, Jeff Sheldon, Paul Probin, Matt Chan & Abigail Keenan