Gemeente stelt gebruiker centraal

 
 

De nieuwe Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd stelt de gebruiker centraal. De procedures worden ingekort, zijn eenvoudiger en er is meer ruimte voor initiatief. Dat betekent in de praktijk dat de processen binnen gemeenten heel anders zullen gaan verlopen, sneller en meer gericht op samenwerking. /LAB helpt een Brabantse gemeente met deze uitdaging door samen met interne werkteams aan de hand van design thinking principes dit stappen in dit implementatieproces vorm te geven. In dit proces wordt gewerkt aan oplossingen op het gebied van integrale aanpak, het verbeteren van werkprocessen en dienstverlening, meer kennis van de klant en het organiseren van participatie van de burger.

Diensten die hierbij horen:

→ ………